Mats Häger, Färnäs. Hemsida

Jag är född 1942 i Sollerön men är sedan 1947 bosatt i Färnäs by i Mora, Dalarna. Arbetar sedan 1964 hos Mora Församling. Intr.:Släktforskning, foto,böcker,frimärken,vykort,konst, m.m.Mats Hägers förfäder

Lillians anor, Nusnäsgrenen

Olov Flinks anor

Erik Hägers anor

Kål Henrik Anderssons förfäder

Pellas och Kings

Bjöns ättlingar i Färnäs

Oxbergsanor

Ättlingar efter Ingelbertus Olai Helsingus
färnäs